Här är några bilder från vår verksamhet

Mag svets med rör tråd
Detaljer till griparmar
Flexi Heater avd.
Trappsteg
Verktyg till kantpress
Staplelok stolp tillverkning
Clas vid bandsågen
Några Flexi Heater klar för leverans
En sändning griparmar
Vi har tillverkat några trimmerarmar till sågverk
Klas Martin och Joel bygger staket idag
Ser rakt och bra ut
Assar bygger en transportbana 
Här byggs en trappa, Klas Martin inspekterar
Lite laserskurna detaljer
Vi byggde en sop till NWP