Svets, Smide och Mekan. EN1090-1

FSM är en industri verkstad med lång tradition och bred kompetens inom många områden. Företaget har lång erfarenhet inom tillverkning av svetsade detaljer, service och underhåll av industrianläggningar, legotillverkning samt tillverkning och montage för byggbranchen.
​​​​​​​Vi är certifierad med EN1090-1 och ISO 3834-2 som är byggbranschens krav för byggsmide.


VA- Installation, Service och Underhåll

Hösten 2021 kom vi igång ordentligt med arbeten inom vatten och avlopp då vi ingick ett samarbete med Nordic Water.

Vi säljer, installerar och servar alla produkter från Nordic Water som exempelvis MEWA Galler till reningsverk åt Kommuner.
Vi utför även underhåll och reparationer av pumpstationer, pressar,  skruvar, UV-filter, sandfilter och floridfilter.